Nguyên tắc hoạt động đối với đối tác của công ty Minh Châu

Ngày đăng: 12-06-2018 | Admin


Trong kinh doanh muốn thành công thì không thể thiếu sự hợp tác, công ty Minh Châu đã xây dựng hệ thống những nguyên tắc hoạt động với đối tác của mình để tạo ra được những giá trị to lớn cho cả hai phía.

Những nguyên tắc hoạt động đối với khách hàng của công ty Minh Châu

- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng hàng hoá và tôn trọng khách hàng.

- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Minh Châu hợp tác kinh doanh khu sinh thái Thiên Quang

Ngày đăng: 23-06-2018 | Admin

Công ty Minh Châu phát triển lĩnh vực hợp tác kinh doanh khu sinh thái Thiên Quang với nhiều tiềm năng... ...

Nguyên tắc hoạt động đối với đối tác của công ty Minh Châu

Ngày đăng: 12-06-2018 | Admin

Để phát triển lâu dài và bền vững thì việc hợp tác là vô cùng quan trọng, công ty Minh Châu đã đưa ra những nguyên tắc hoạt động với đối tác của mình... ...

Đối tác Quốc tế

Ngày đăng: 02-06-2018 | Admin

Công ty Minh Châu mở rộng quan hệ với đối tác Hàn Quốc, mong muốn đưa các sản phẩm Việt Nam sang Hàn và sản phẩm Hàn Quốc về thị trường Việt Nam ...